Mercedes-Benz

Sfinansujemy Twoje marzenia.

Credit&Drive.

Dla wszystkich typów pojazdów, zarówno nowych jak i używanych, oferujemy elastyczny produkt – pożyczkę na zakup pojazdu Flexi Finance, którą możemy w pełni dostosować do potrzeb oraz możliwości Twojej firmy.

Czas trwania umowy pożyczki wynosi od 12 do 72 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów używanych okres kredytu i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę taką mogą zawrzeć firmy z siedzibą na terenie Polski posiadające zdolność kredytową.

W ramach produktu Flexi Finance oferujemy schemat spłaty z ratami w równej wysokości, co daje wygodę spłacania pożyczki. Ponadto oferujemy możliwość utworzenia raty balonowej, obniżającej wysokość miesięcznej raty. Ratę balonową można spłacić jednorazowo pod koniec obowiązywania umowy pożyczki lub rozłożyć ją na dalsze raty miesięczne. Twoja firma może także odsprzedać samochód dealerowi i rozliczyć ratę balonową przy jednoczesnym zakupie nowego pojazdu.

W trakcie umowy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki (w całości lub w części) oraz wydłużenia czasu, na jaki została podpisana umowa.

Twoje korzyści:
  • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim
  • Od początku Twoja firma jest właścicielem pojazdu i rejestruje go na siebie
  • Indywidualnie ustalony okres umowy – od 12 do 72 miesięcy – oraz wysokość wpłaty wstępnej
  • Niski łączny koszt odsetek
  • Umowa może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Dostępne są: Ubezpieczenie Komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP
  • Twoja firma, jako właściciel pojazdu, będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a w kosztach uzyskania przychodu może uwzględnić część odsetkową każdej raty. Ponadto istnieje możliwość odliczania VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP,
  • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku,
  • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.)
  • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę.

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.