Mercedes-Benz

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" informujemy, że:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem mailowym: iod@ddb.mercedes-benz.pl, tel. 696 429 624.