Mercedes-Benz

Ubezpieczenie GAP.

Ubezpieczenie GAP

Ochrona przed spadkiem wartości.

Ubezpieczenie GAP zapewnia Użytkownikowi pojazdu poczucie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej pojazdu.

W przypadku tak nieszczęśliwego wydarzenia, jakim jest szkoda całkowita pojazdu będąca następstwem wypadku, lub kradzież pojazdu, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy fakturową wartością zakupu pojazdu, a wartością wypłaconego odszkodowania Auto-Casco.

Główne korzyści płynące z ubezpieczenia GAP:
  • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu
  • Zwrot do wysokości faktury zakupu
  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia na 12, 24, 36, 48 lub aż na 60 miesięcy
  • Możliwość doliczenia składki do kredytu/leasingu i płatność w miesięcznych ratach
  • Preferencyjne stawki dla klientów ubezpieczających pojazdy w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Mercedes-Benz Leasing/Bank

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania: +48 22 312 78 01